# غزل
سلام بخوانیدم: دنیا دوباره شاهد یک عاشقانه بود دیوانگی محض من و تو نشانه بود وقتی که بی قرار نشستم برابرت ترسیم مرز و فاصله ... ادامه مطلب
/ 125 نظر / 11 بازدید
سلام بخوانیدم:   شبیه  قاب عکسی روی دیوارم نصیبم نیست جز غبار و ادبارم سکوتم در گلو فریاد خاموشی که خود شرحیست از غمهای بسیارم دریغا هیچکس ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 9 بازدید