# غزل
سلام بخوانیدم:   شبیه  قاب عکسی روی دیوارم نصیبم نیست جز غبار و ادبارم سکوتم در گلو فریاد خاموشی که خود شرحیست از غمهای بسیارم دریغا هیچکس ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 13 بازدید