# شعر_سپید

سلام بخوانیدم: شب بی اغوش تو در من تصویر می شود و من در عجبم چگونه این همه تاریکی یکجا در من رخنه می کند؟ بار دیگر چشمانم را ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 4 بازدید