# زمستان

کجاست بالش امنی ....؟

زندگی می گوید:                          اما باز باید زیست                                           باید زیست                                                  باید زیست!....   سلام با اخوانم.روزها و شبها....نمی دونم از چاپ نشدن کتابهاش بگم ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 7 بازدید