سکوت عشق

سکوت تو

 بهانه ایست رساتر از صدا

پس

بشکن این تاریکی لفظ را و

روشن کن

چراغ خانه ی دل من

هجای اول عشق را

 بلندتر بکش

تا رنگ بگیرد این بی رنگی رنگ

تا

امتداد یابم از دم تو آن دم

                          پس بلند تر بگو

                                            عشق!   

/ 0 نظر / 20 بازدید