دو چشم سبز

من از چشمان سبزش در شگفتم که حتی در زمستان هم بهاریست

شازده کوچولو پرسید: غمگین تر از اینکه بیایی و کسی از اومدنت خوشحال نشه چیه؟ روباه گفت: بری و کسی متوجه رفتنت نشه!   پ.ن: تا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 44 بازدید
مرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
تولد
2 پست
غزل
17 پست
23_مرداد
1 پست
تنهایی
1 پست
دوری
1 پست
منزوی
1 پست
اسفند_93
1 پست
شعر_نو
1 پست
باران
1 پست
نوستالژی
1 پست
دهه_60
1 پست
آرامش
1 پست
دل_نوشته
1 پست
خرداد_93
1 پست
شعر_سپید
11 پست
تهران
1 پست
ترافیک
1 پست
اصلاح
1 پست
شعر
14 پست
دلتنگی
5 پست
شعر_خودم
2 پست
ادبیات
1 پست
رمان_1984
1 پست
شبانه
1 پست
شاملو
2 پست
داریوش
1 پست
دی91
1 پست
آذر_91
1 پست
دنیا
1 پست
روزه
1 پست
بهمنی
1 پست
بهار_91
1 پست
اسفند
1 پست
غزل_بزرگ
1 پست
زمستان
1 پست
قهوه
1 پست
غمگین
1 پست
یاران
1 پست
پاییز
1 پست
قناری
1 پست
ترانه
4 پست
سپید
6 پست
گرفتاری
1 پست
عاشقانه
2 پست
امتحان
1 پست
محرم
2 پست
عاشورا
2 پست
غم
1 پست
عشق
1 پست
هایت
1 پست
تازه
1 پست
من
1 پست
لوتی
1 پست
تو
4 پست
بوسه
1 پست
کتاب
1 پست
نامه
1 پست
دل
2 پست
شعر_کردی
1 پست
زیبا
1 پست
جمله
1 پست
بمان
1 پست
داستان
1 پست
دایی
1 پست
عکس
1 پست
مرد
1 پست